Turvallisuus

Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi Finnconissa noudatetaan Suomen lakia ja näitä järjestyssääntöjä.

Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtumanjärjestäjille. Puutumme epäasialliseen ja järjestyssääntöjen vastaiseen käytökseen, ja järjestyksenvalvojat kutsuvat tarvittaessa viranomaiset.

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssäännöissä ei myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita.

Yleistä

Finncon on avoin kaikille. Syrjintä on Suomessa laitonta. Käyttäydymme sen mukaisesti.

Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Esteeksi asetettuja kalusteita tai muita esteitä siirtää.

Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on kiellettyä. Finncon järjestetään suojelurakennuksessa.

Jyväskylän yliopiston kampus on Green Office -tila, jossa jätteet lajitellaan.

Propit ja asereplikat

Pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia. Aidot aseet ovat kiellettyjä. Kaikki valomiekkaa suuremmat asereplikat jätetään infoon.

Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet. Päätös perustuu järjestyslain 10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat esineet julkisilla paikoilla. Menemme turvallisuus edellä ja vältämme lööppeihin päätymistä.

Naamiaisissa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa kuuluvaa asetta. Turvallisuus ja varovaisuus on tarpeen ottaa huomioon myös esitysten aikana. Pyrotekniikka on kiellettyä.

Kulkuväylistä

Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia. Portailla ei saa istua, jotta ruuhkia voidaan välttää.

Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Omien alkoholijuomien ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-alueella on kiellettyä. Tapahtumapaikalla ei ole anniskelua. Finncon on ikärajaton tapahtuma.

Tupakointi

Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa. Tupakointi on sallittua ulkotiloissa tuhkakuppien lähistöllä.

Häirintätilanteet

Kaikki Finnconin kävijät ovat scifin, fantasian, kauhun tai näiden eri muotojen harrastajia ja jokaisella on oikeus olla tapahtumassa omana itsenään ilman, että hän tulee häirityksi tai kiusatuksi. Häirinnällä tarkoitetaan kaikenlaista syrjimistä, pilkkaamista, toisten ulkonäön, pukeutumisen tai mielipiteiden arvostelemista, henkilökohtaisen tilan ja koskemattomuuden rikkomista sekä muuta epäasiallista käytöstä. Kuka tahansa voi kokea häirintää, riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, mielipiteistä, ulkonäöstä tai muusta seikasta.

Finnconissa on erillinen tiimi hoitamassa häirintätilanteita. Mikäli kohtaat tai todistat minkäänlaista häirintää, ilmoita asiasta lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai infotiskille, tai soita häirintäyhdyshenkilöille. Tarvittaessa kuka tahansa tapahtuman järjestäjistä ohjaa asian eteenpäin. Toivomme, että kaikista häirintätilanteista ilmoitetaan häirintäyhdyshenkilöille tai järjestyksenvalvojille, vaikka tilanne selviäisikin ilman tapahtuman henkilökuntaa, jotta voimme tulevaisuudessa kehittää toimintaamme turvallisemmaksi kaikille kävijöillemme.

Hätätilanteet

Hätätilanteesta on ilmoitettava välittömästi infoon tai turvallisuusvastaavalle, joka hälyttää tarvittaessa apua.

Turvallisemman tilan periaatteet

Finnconissa noudatetaan näitä turvallisemman tilan periaatteita.

  • Jokaisella on oikeus valita kuka koskee häneen ja miten, ja kenen kanssa hän aikaansa viettää. Kunnioita siis toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske ketään kysymättä lupaa. Et voi tietää toisen rajoja, jos et kysy! Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, syrji, nolaa tai halvenna ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä arvostele toisten ulkonäköä. Älä ylläpidä stereotypioita.
  • Älä oleta toisten sukupuolta, kansallisuutta, etnisyyttä, mielipiteitä, uskontoa, arvoja, terveyttä tai toimintakykyä.
  • Anna tilaa. Ota kaikki mukaan keskusteluun ja pidä huolta, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro myös muille. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja kunnioita toisten yksityisyyttä.
  • Kuuntele ja opi. Ota avoimesti ja ennakkoluulottomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut, vaikka et olisi tarkoittanut loukata. Jos toimintasi häiritsee muita ja sinua pyydetään lopettamaan, lopeta välittömästi.

Tekijä: Karo Leikomaa