Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Myynti ja tukijäsenyydet

Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet. Laadittu 26.5.2024.

1. & 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Finncon-yhdistys ry / Finncon-föreningen rf
(rek. 196.632/ Y2070256-0 )
c/o Sanna Kellokoski
Viherlaaksonranta 18 D 9
02710 ESPOO
Suomi

Yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa:
Tanja Välisalo
Joachim Kratochvil
Oskari Rantala
pj@2024.finncon.org

3. Rekisterin nimi

Finncon 2024 -myynti

4. Käsittelyn tarkoitus

Finncon 2024 -tapahtuman tukijäsenyyksien ja muiden tuotteiden myynnin järjestäminen.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • Tukijäsenten sekä muita tuotteita hankkivien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoa tietolähde on henkilön itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat tukijäsenasioista ja myynnistä vastaavien henkilöiden käytettävissä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille tahoille kuin viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Google Workspace -järjestelmässä, EU:n ja Yhdysvaltain lakien alaisuudessa. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin Googlen verkkosivuilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finncon 2024 -tapahtumalle luovutetut tiedot on tallennettu suojatusti ja niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka suunnittelevat Finnconia. Kullakin henkilöllä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista, ks. Yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointii

Työvoimahaku

Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet. Laadittu 19.2.2024.

1. & 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Finncon-yhdistys ry / Finncon-föreningen rf
(rek. 196.632/ Y2070256-0 )
c/o Sanna Kellokoski
Viherlaaksonranta 18 D 9
02710 ESPOO
Suomi

Yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa:
Tanja Välisalo
Joachim Kratochvil
Oskari Rantala
pj@2024.finncon.org

3. Rekisterin nimi

Finncon 2024 vapaaehtoiset

4. Käsittelyn tarkoitus

Finncon 2024 -tapahtuman järjestäminen ja tietojen kerääminen ohjelman järjestämisestä kiinnostuneilta.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • Ohjelman ehdottajan nimi ja sähköpostiosoite
  • Tiedot ohjelmaehdotuksesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoa tietolähde on henkilön itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Finncon 2024 -tapahtuman järjestäjien käytettävissä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille tahoille kuin viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Google Workspace -järjestelmässä, EU:n ja Yhdysvaltain lakien alaisuudessa. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin Googlen verkkosivuilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finncon 2024 -tapahtumalle luovutetut tiedot on tallennettu suojatusti ja niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka suunnittelevat Finnconin ohjelmaa. Kullakin henkilöllä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista, ks. Yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointiin.

Taidekujahaku

Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet. Laadittu 15.4.2024.

1. & 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Finncon-yhdistys ry / Finncon-föreningen rf
(rek. 196.632/ Y2070256-0 )
c/o Sanna Kellokoski
Viherlaaksonranta 18 D 9
02710 ESPOO
Suomi

Yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa:
Tanja Välisalo
Joachim Kratochvil
Oskari Rantala
pj@2024.finncon.org

3. Rekisterin nimi

Finncon 2024 -taidekujahaku

4. Käsittelyn tarkoitus

Finncon 2024 -tapahtumaan kuuluvan Taidekujan järjestäminen ja tietojen kerääminen siihen osallistuvilta.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • Taidekujapaikkaa hakevan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Taidekujapaikkaa hakevan esittely sekä tiedot myytävistä tuotteista
  • Linkit portfolioon sekä sosiaalisen median kanaviin tai kotisivuille

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoa tietolähde on henkilön itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Taidekujan järjestäjien käytettävissä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille tahoille kuin viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Google Workspace -järjestelmässä, EU:n ja Yhdysvaltain lakien alaisuudessa. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin Googlen verkkosivuilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finncon 2024 -tapahtumalle luovutetut tiedot on tallennettu suojatusti ja niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka suunnittelevat Finnconia. Kullakin henkilöllä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista, ks. Yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointii